Nawigacja
Portal
  Start
  Artykuły
  Wykłady Mp3
  Pobierz - Oglądaj
  Galerie
  Linki
  O nas
  Kontakt
  Szukaj

Materiały
  Biblia online
  Wielki Bój
  Grzech nad wami panować nie będzie
  Czas Się Wypełnił - poselstwo trzech aniołów

2017- 500 lat po Lutrze!
Ostatnie Wykłady
Noworoczny apel 11366
Jestem dłużnikiem 10898
Uciec z czarnej dziu... 10060
Wystarczy zepsuta la... 7329
Usuńcie przeszkodę 7164
Losowa Fotka
piękna pielęgnica
piękna pielęgnica
Zwierzęta
Ostatnie Artykuły
WAGGONER E. J. - JEZ...
SALLY HOHNBERGER - P...
WHITE E. G. - OSTATN...
WHITE E. G. - PRZYCZ...
13 - PRAKTYCZNE PRZY...
Download: KSIĄŻKI PDF - Problematyka Biblijna
2017- 500 lat po Lutrze!
2017- 500 lat po Lutrze!W dniu 31 października 2017 roku minie 500 lat, od kiedy Marcin Luter przybił 95 tez na drzwiach katedry w Wittenberdze. Te 95 tez ujawniło niektóre niebiblijne nauki i tradycje Kościoła Katolickiego. Ludzie byli zaskoczeni, że jeden człowiek zdecydował się na tak śmiały czyn. Jeden człowiek ośmielił się wystąpić przeciwko potężnemu systemowi władzy religijnej i politycznej! Jego tezy w bardzo krótkim czasie rozpowszechniono w całych Niemczech, a potem w innych europejskich krajach. Ludzie szybko zrozumieli, że Kościół Katolicki promował wiele niebiblijnych nauk i tradycji i dlatego poparli protest Lutra. Wynikło z tego wiele ożywionych debat, a 95 tez spowodowało, że ludzie zaczęli myśleć samodzielnie. W tamtych czasach tylko kapłaństwo miało Biblię i dlatego było ono wielce poważane przez lud. To im powierzono Słowo Boże, by wykładali je wśród ludu właściwie. Marcin Luter przez swoje 95 tez i wygłaszane kazania, ujawnił, że kapłańskie tradycje i nauki nie były zgodne z naukami Biblii. Na skutek społecznego poparcia powstały dwa przeciwne obozy - kościół katolicki i zwolennicy reformacji.
Dodano: 14.10.17 Pobrań: 1162 Rozmiar: 0 KB
Pobierz
"Czas się wypełnił"
"Czas się wypełnił"
Przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Bóg ponownie posyła swoich posłańców ze szczególnym i ostatnim poselstwem, które ma być ratunkiem dla żyjących w tym czasie ludzi. Musi ono dotrzeć do wszystkich mieszkańców ziemi, ponieważ każdy człowiek jest drogocenny w oczach Boga i musi mieć szansę podjęcia właściwej decyzji zanim czas dobiegnie końca. Rozpoczyna się ono słowami: „I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód...” (Obj. 14:6.7). Z tym wspomnianym aniołem łączy się jeszcze dwóch kolejnych i razem wołają, aby każdy uczynił to, co pozwoli mu spotkać przychodzącego Jezusa w pokoju.

CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ! Jezus Chrystus wkrótce przychodzi, by zabrać tych, którzy nie chcą zginąć, gdy Bóg będzie ostatecznie usuwał zło. Posłuchajmy co wołają trzej aniołowie i przygotujmy się, by powitać powracającego Chrystusa z radością.

Książka spakowana w archiwum zip
Dodano: 13.02.08 Pobrań: 7774 Rozmiar: 856 KB
Pobierz
"Wczesne Pisma" E.G.White
"Wczesne Pisma" E.G.White
Wszyscy dobrze zdajemy sobie z tego sprawę, że wielu szczerych poszukiwaczy prawdy i biblijnej świętości ma uprzedzenia do widzeń. Te uprzedzenia spowodowane są dwoma wielkimi przyczynami.
Po pierwsze tym, że fanatyzm, któremu towarzyszą fałszywe widzenia i praktyki istnieje mniej lub więcej prawie wszędzie. To doprowadziło wielu ze szczerych do powątpiewania w cokolwiek z tego rodzaju. Po drugie tym, że zamanifestowanie mesmeryzmu oraz tego, co powszechnie nazywa się „tajemniczym pukaniem” jest doskonale obliczone na zwiedzenie i wywołanie niewiary odnośnie do darów i działania Ducha Bożego.

Lecz Bóg jest niezmienny. Jego działanie za pośrednictwem Mojżesza przed obliczem faraona było doskonałe, tym niemniej Jannesowi i Jambresowi zezwolono na dokonywanie cudów mocą Szatana, które przypominały cuda dokonane przez Mojżesza.
Fałszerstwo pojawiło się również w czasach apostołów, a mimo to dary Ducha manifestowane były u naśladowców Chrystusa. Nie stanowi to Bożego zamiaru, aby pozostawić Swój lud w tym wieku niemal bezgranicznego zwiedzenia bez darów i objawień Swojego Ducha.

Celem fałszerstwa jest imitowanie istniejącej rzeczywistości. Dlatego też obecne manifestowanie ducha błędu stanowi dowód tego, że Bóg manifestuje Siebie Swoim dzieciom mocą Ducha Świętego, i że bliski jest On wypełnienia Swojego słowa w chwale. „I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny” (Dzieje Apostolskie 2:17 NP; por. Joel 2:28 BG; 3:1 NP). Co do mesmeryzmu, zawsze uznawaliśmy go za niebezpieczny, dlatego nie mamy z nim nic do czynienia. Nawet nigdy nie widzieliśmy osoby we śnie mesmerycznym i nie znamy niczego w tym rodzaju z doświadczenia.
Posyłamy to małe dzieło w nadziei, że pocieszy ono świętych.

Książka spakowana w archiwum zip
Dodano: 13.02.08 Pobrań: 7307 Rozmiar: 832 KB
Pobierz
Losowy cytat
  "Człowiek, który ma przyjaciół, ma się obchodzić po przyjacielsku, ponieważ przyjaciel bywa przychylniejszy nad brata." Przyp. 18,24 BG

[Wiecej cytatów]
POLECAMY

Studio nagrań ADeeS

Niezwykła książka "Ucieczka do Boga"

"Życie w mocy Boga" Jim Hohnberger

"Bądź rodzicem w mocy Ducha" Sally Hohnberger

Portal nadzieja.pl

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Oficjalna strona KADS-darmowe Znaki Czasu

Maranatha.pl

Download
Najchętniej pobierane
"POKONAĆ GOLIATA" C... 20925
Nick Vujicic - bez ... 16500
05. Czy naprawdę wi... 12325
"Czas się wypełnił" 7774
e-Biblia 3.10 complete 7376
"Wczesne Pisma" E.G... 7307
"Grzech nad wami pa... 6878
DATUR - Cezary Rogo... 6679
Ostatnio dodane
2017- 500 lat po Lu... 1162
07. Od religii do c... 4122
06. Punkt zwrotny 3508
05. Czy naprawdę wi... 12325
04. Wybiórczy słuch 3406
03. Spektrum wyborów 3139
02. Wracając do Boga 3142
01. Religia - Czy t... 3132