Nawigacja
Portal
  Start
  Artykuły
  Wykłady Mp3
  Pobierz - Oglądaj
  Galerie
  Linki
  O nas
  Kontakt
  Szukaj

Materiały
  Biblia online
  Wielki Bój
  Grzech nad wami panować nie będzie
  Czas Się Wypełnił - poselstwo trzech aniołów

2017- 500 lat po Lutrze!
Ostatnie Wykłady
Noworoczny apel 11332
Jestem dłużnikiem 10852
Uciec z czarnej dziu... 9975
Wystarczy zepsuta la... 7254
Usuńcie przeszkodę 7091
Losowa Fotka
liść łopianu
liść łopianu
Przyroda
Ostatnie Artykuły
WAGGONER E. J. - JEZ...
SALLY HOHNBERGER - P...
WHITE E. G. - OSTATN...
WHITE E. G. - PRZYCZ...
13 - PRAKTYCZNE PRZY...
WHITE E. G. - OSTATNI DECYDUJĄCY BÓJ

Artykuły E.White

Strona 2 z 2 < 1 2"Ach, biada na ten dzień! bo bliski jest dzień Pański, a przychodzi jako spustoszenie od Wszechmocnego.., Pogniły ziarna pod skibami swemi, spustoszone są gumna, zburzone są spichlerze; bo wyschło zboże, Czemu wzdycha bydło? błąkają się stada wołów, że nie mają pastwisk, nawet i trzody owiec wyginęły". "Winny krzew usechł, a figowe drzewo uwiędło; drzewo granatowe i palma, i jabłoń, i wszystkie drzewa polne poschły, i wesele zginęło od synów ludzkich". (Joel 1;15-18.12)

"Trwoży się we mnie serce moje, nie zamilczę; bo głos trąby słyszysz, duszo moja! i okrzyk wojenny. Porażka za porażką ogłasza się, spustoszona będzie zaiste wszystka ziemia". "Spojrzeli na ziemię, a oto jest niepozorna i próżna; jeżeli na niebo, nie masz na niem światłości. Spojrzeli na góry, a oto się trzęsą i wszystkie pagórki chwieją się. Spojrzeli, a oto nie masz człowieka, i wszystkie ptactwo niebieskie odleciało. Spojrzeli, a oto pole urodzajne jest pustynią, a wszystkie miasta jego zburzone są". (Jer. 4;19.20.23-26)

"Biada! bo wielki jest ten dzień, tak, że mu nie było podobnego; ale jakiżkolwiek jest czas utrapienia Jakóbowego, przecie z niego wybawiony będzie". (Jer. 30;7)

Nie wszyscy ludzie na tym świecie zajęli pozycję po stronie wroga - przeciwnej Bogu. Nie wszyscy okazali się Bogu niewierni. Nie wszyscy stali się Mu nieposłuszni. Jest jeszcze niewielu zacnych, którzy pozostali wierni Bogu, wszak Jan pisze: "Tuć jest cierpliwość świętych, tuć są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową". (Obj. 14;2)
Wkrótce rozgorzeje ostatnia walka między tymi, którzy służą Bogu, a tymi, którzy Mu nie służą. Wkrótce wszystko, co może być poruszone runie; wszystko co niewzruszone, to pozostanie.

Szatan jest pilnym czytelnikiem Biblii. Wie, że czas jego jest krotki i pod tym względem stara się przeciwdziałać Dziełu Pana na ziemi. Jest rzeczą niemożliwą wyobrazić sobie doświadczeń ludu Bożego, który przeżyje na ziemi czas. gdy chwała niebios spotka się z powtórzeniem prześladowań z przeszłości; Będą oni chodzić w świetle bijącym od tronu Bożego. Aniołowie Boży będą utrzymywać ustawiczną łączność między niebem a ziemią. Szatan natomiast, otoczony złymi aniołami, będzie twierdził, że jest Bogiem, i czynić będzie rozmaitego rodzaju dziwa i cuda, żeby zwieść, jeżeli się da i gdzie to będzie możliwe, również wybranych. Lud Boży znajdzie wtedy pewność nie w działaniu cudów ponieważ wszystkie zaistniałe cuda będzie naśladować szatan.

Atakowane i doświadczane dzieci Boże znajdą moc i oparcie w znakach, o których jest mowa w 2 księdze Mojżesza rozdział 31, wersety 12-18. Będą się opierać na słowie żywym, na "napisane jest". Jest to jedyna podstawa, na której mogą stać bezpiecznie. Ci, którzy złamali przymierze z Bogiem, będą w dniu tym bez Boga i bez nadziei.
Czciciele Boga będą się szczególnie wyróżniać zachowywaniem czwartego przykazania, ponieważ jest ono znakiem twórczej mocy Boga i świadectwem Jego Prawa do hołdu, czci i uwielbienia. Niewierzący natomiast wyróżniać się będą obaleniem pamiątki Twórcy i wywyższeniem na jej miejsce instytucji Rzymu. Przy końcu tego boju całe chrześcijaństwo podzieli się na dwie wielkie grupy: tu są ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusową, tam zaś ci, którzy czczą bestię i obraz jej, i przyjęli jej piętno. Chociaż kościół i państwo połączą swe siły by zmusić wszystkich chcąc, "aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy i wolni i niewolnicy, wzięli piętno na prawą rękę swoją, albo na czoła swe". Obj.13;16, to jednak lud Boży nie przyjmie tego piętna. Prorok z Patmos widział "...tych zwycięstwo otrzymali nad oną bestią i obrazem jej i nad liczbą imienia jej, stojących nad morzem szklanem, mających cytry Boże, A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową". (Obj.15;2-3)

Straszliwe pokusy i próby czekają lud Boży. Duch walki burzy narody i gna je z jednego końca ziemi na drugi. Ale wśród czasu nadchodzącego utrapienia - czasu udręki, jakiej nigdy jeszcze nie było odkąd są ludzie - wybrany lud Boga trwać będzie nieporuszony. Szatan i jego zastępy nie są w stanie zniszczyć dzieci Bożych, ponieważ doskonalsi i silniejsi aniołowie będą je strzec.

Bóg mówi do Swego ludu: "Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich, i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę. I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący". "Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości".(2 Kor.6;17-18; 1 Piotr. 2;9) Dzieci Boże mają się tym wyróżniać, że służą Bogu w pełni, całym sercem nie przypisując sobie żadnej czci, ale pamiętając, że najbardziej uroczystym przymierzem zobowiązali się służyć Panu i wyłącznie Jemu Jednemu.

"Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: Ty też powiedz synom Izraelskim, mówiąc: Przecie Sabatów moich przestrzegać będziecie, bo ten znak jest między mną i między wami w narodach waszych, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam, Przetoż przestrzegajcie Sabatu, święty bowiem jest wam. Kto by go zgwałcił, śmiercią umrze; bo każdy, co by weń robotę odprawiał wytracona będzie dusza jego, ale w dzień siódmy Sabat
jest, odpocznienie święte Panu, każdy, kto by robił robotę w dzień Sabatu, śmiercią umrze. Przetoż będą strzec synowie Izraelscy Sabatu, zachowując Sabat w narodach swych ustawą wieczną, Między mną i między syny Izraelskimi znakiem jest wiecznym; bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego przestał i odpoczął". (2 Mojż, 31;12-17)

Czy słowa te nie charakteryzują nas jako wybranego ludu Bożego? Czy nie mówią nam one, że tak długo, jak długo trwać będzie czas, mamy obowiązek czcić Sobotę przez wszystkie pokolenia jako "ustawę wieczną".
Sobota nic nie straciła ze swego znaczenia. Pozostaje ona i dzisiaj znakiem pomiędzy Bogiem i Jego ludem i na zawsze nim pozostanie.

E.G. White, "Świadectwa dla zboru", tom 9, str. 11 - 18 ( Również w 3 tomie "Ze Skarbnicy Świadectw")
Strona 2 z 2 < 1 2
Losowy cytat
  „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” Filip. 4,13

[Wiecej cytatów]
POLECAMY

Studio nagrań ADeeS

Niezwykła książka "Ucieczka do Boga"

"Życie w mocy Boga" Jim Hohnberger

"Bądź rodzicem w mocy Ducha" Sally Hohnberger

Portal nadzieja.pl

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Oficjalna strona KADS-darmowe Znaki Czasu

Maranatha.pl

Download
Najchętniej pobierane
"POKONAĆ GOLIATA" C... 20299
Nick Vujicic - bez ... 16344
05. Czy naprawdę wi... 12194
"Czas się wypełnił" 7753
e-Biblia 3.10 complete 7354
"Wczesne Pisma" E.G... 7282
"Grzech nad wami pa... 6856
DATUR - Cezary Rogo... 6641
Ostatnio dodane
2017- 500 lat po Lu... 1142
07. Od religii do c... 4106
06. Punkt zwrotny 3491
05. Czy naprawdę wi... 12194
04. Wybiórczy słuch 3378
03. Spektrum wyborów 3117
02. Wracając do Boga 3121
01. Religia - Czy t... 3100