Erasmus i Drzewo życia – Droga do Nieśmiertelności

Erasmus i Drzewo życia – Droga do Nieśmiertelności

Nieśmiertelność jest wielkim pragnieniem ludzkości. Poszukiwano jej od początków historii. Jedną z wielkich nadziei człowieka na przedłużenie życia jest dynamiczny rozwój genetyki, a szczególnie technologii edycji genów. „Erasmus i Drzewo Życia” to film o rozwiązaniu problemu przemijania i umierania.

Odpowiada również na pytanie : „Czy istnieje jakiś dowód na istnienie Boga?”. Tak, i jest on oczywisty. Rozumiem jednak, że znajdzie się wielu, którzy odrzucą ten dowód. Nie dlatego, że jest on słaby. Odrzucą go, bo nie pasuje on do ich wizji świata. Tę wizję łatwo jednak ukształtować poprzez media, program nauczania w szkołach oraz ciągłą propagandę sukcesu – triumfu nauki nad światem przyrody. Jeśli jednak odrzucimy uprzedzenia i umysłową arogancję, obraz świata stanie się spójny i czytelny.