papiestwo

Ostatnie Imperium

Zakładam, że wielu z was zna już tło tego rozdziału – 2 rozdziału Księgi Daniela. Tak więc to, co zamierzamy teraz zrobić, to przejść bezpośrednio do proroctwa o wielkim posągu. Spójrzmy na 2 rozdział Księgi Daniela wiersz 31. Daniel zaczyna tutaj podawać królowi opis wielkiego posągu. Zwróćcie razem ze mną uwagę na to, co Biblia.