proroctwa

Biblijne uzasadnienie daru Ducha Proroctwa w Kościele Bożym

Wierzymy, że Jezus już wkrótce przyjdzie, a nasze życie musi być gotowe, bracia i siostry. Jest to zachęceniem ludu, aby bardziej studiowali Słowo Boże i Ducha Proroctwa. E. White mówi nam w książce „Przypowieści Chrystusa” na str. 69, że kiedy doskonale odzwierciedlimy charakter Jezusa w naszym życiu, wówczas On powróci, aby zabrać nas do siebie..

Ostatnie Imperium

Zakładam, że wielu z was zna już tło tego rozdziału – 2 rozdziału Księgi Daniela. Tak więc to, co zamierzamy teraz zrobić, to przejść bezpośrednio do proroctwa o wielkim posągu. Spójrzmy na 2 rozdział Księgi Daniela wiersz 31. Daniel zaczyna tutaj podawać królowi opis wielkiego posągu. Zwróćcie razem ze mną uwagę na to, co Biblia.

Czas Końca

Chciałbym was zapytać, czy lubicie studiować Biblię? Jeśli tak, powiedzcie „Amen”. Czy naprawdę lubicie studiować Biblię? To nie było zbyt wyraziste „Amen”. Czy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie studiować Biblię? Powiedzcie „Amen.” Otóż dzisiejszego poranka postudiujmy Biblię razem. Odszyfrujmy tajemnice zawarte w Biblii. Jeżeli macie ze sobą wasze Biblie, proszę otwórzcie je na 12 rozdziale.