Proroctwa biblijne

Jeremiasz – prorok czasów końca – Norbert Solski

Zapraszamy na cykl półgodzinnych wykładów na temat proroka Jeremiasza w kontekście naszych czasów.
Prorocy – powołanie , służba i rola do jakiej zostali przeznaczeni przez Boga. Dlaczego warto studiować księgę Jeremiasza w kontekście naszych czasów ? Wprowadzenie do księgi Jeremiasza w świetle przyszłych zapowiedzi proroczych dotyczących ludu Bożego, a także innych narodów. Osoba proroka jako obraz Bożej resztki, obecnej w historii zbawienia ludzkości , na przestrzeni wieków aż po czas powtórnego przyjścia Chrystusa .

Kościół Ostatków – Prof. Walter Veith

Prof. Veith i Martin Smith omawiają znaczenie duchowego aspektu czuwania, modlitwy i oczekiwania na powrót Jezusa. Biblia daje klarowny opis właściwości Kościoła Resztki Bożej. Jednym z jego atrybutów jest przestrzeganie wszystkich przykazań Bożych, co jest możliwe tylko dzięki przyjęciu sprawiedliwości Chrystusa, a to z kolei jest możliwe tylko przez wiarę. Jak Kościół Ostatków radził sobie do tej pory? Data premiery oryginału: 10 lutego 2022

Czas Końca

Chciałbym was zapytać, czy lubicie studiować Biblię? Jeśli tak, powiedzcie „Amen”. Czy naprawdę lubicie studiować Biblię? To nie było zbyt wyraziste „Amen”. Czy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie studiować Biblię? Powiedzcie „Amen.” Otóż dzisiejszego poranka postudiujmy Biblię razem. Odszyfrujmy tajemnice zawarte w Biblii. Jeżeli macie ze sobą wasze Biblie, proszę otwórzcie je na 12 rozdziale.

Krzew winny i latorośle

Chrystus nie aspirował w Swoich lekcjach do górnolotnych, wyimaginowanych spraw. Przyszedł, aby w najprostszy sposób nauczać prawd, które posiadały decydujące znaczenie, tak aby nawet ta grupa, którą nazwał niemowlętami, mogła je rozumieć. Pomimo tego w Jego najprostszych obrazach znajdowała się głębia oraz piękno, których najbardziej wykształceni nie byli w stanie zgruntować. Chrystus czerpał lekcje z.

Obowiązek wyznawania

Wyznawajcie jedni przed drugimi upadki, a módlcie się jedni za drugimi; abyście byli uzdrowieni.” Jak. 5:16 BG. Gdyby tym inspirowanym słowom okazywano posłuszeństwo, doprowadziłoby to do takich skutków, jakie przedstawione są przez apostoła Piotra: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco.” 1 Piotra 1:22 Wszyscy.