E.White

Wiara , która przetrwa próbę

W pełni przyszedł czas, gdy ciemność nazywana jest światłością, a światłość nazywana jest ciemnością. Żyjemy w czasie, gdy wychwalany jest pozór tolerancji; gdy ci, którzy rozpowszechniają fałsz, fałszywe doktryny i niszczące duszę herezje, są przyjmowani i chwaleni przez społeczeństwo, a najstraszniejsze uczynki niesprawiedliwości są tuszowane i usprawiedliwiane pod pretekstem wyrozumiałości. Nawet głosy zza ambon w.

Potrzeba miłości

Jezus zstąpił z nieba, aby przynieść swoje światło na świat, który był zatwardziały i zepsuty z powodu grzechu. Odział swą boskość człowieczeństwem i dla nas stał się ubogi, abyśmy przez Jego ubóstwo mogli stać się bogatymi. Nie został doceniony przez tych, których przyszedł zbawić. Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Doznał podłości i hańby, a.

Świąteczne prezenty

Szybko zbliża się okres świąt wraz z towarzyszącą mu wymianą prezentów, i starzy i młodzi z przejęciem dociekają, czym mogą obdarować swoich przyjaciół w dowód czułej pamięci. Miło jest otrzymać prezent, jakkolwiek byłby on mały, od tych, których kochamy. Jest to zapewnieniem, że nie zostaliśmy zapomniani i wydaje się przywiązywać nas do nich trochę bliżej..

Przedstawcie Panu dary wdzięczności

Pan posyła Swoje błogosławieństwo i objawia Swoją miłość do dzieci ludzkich. „On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mat. 5,45 BT), mimo to jak rzadko Pan otrzymuje podziękowanie, jak rzadko Jego chwała jest na ludzkich ustach! Jakże niewiele osób można znaleźć, które świadczyłyby.

Wyjdźmy poza obóz

Tekst: „Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary podobają się Bogu.” Powinniśmy stale utrzymywać przed sobą ofiarę,.

Żywa nadzieja

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych.” Czy istnieje jakikolwiek powód do tego, aby ta żywa nadzieja nie miała dać nam obecnie tyle pewności i radości, co dawała uczniom w początkach kościoła? Chrystus nie jest zamknięty.

SZUKAJCIE NAJPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO

Czasopismo „News” wydawane w miejscowości Grimsby (Anglia) z 25 sierpnia 1885 r. zawiera następującą relację kazania wygłoszonego przez panią E. G. White w ratuszu w tym mieście 23 czerwca 1885 r. W niedzielny wieczór pani E. G. White, niedawno przybyła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała publicznie przez czterdzieści lat w zakresie wstrzemięźliwości i innych chrześcijańskich.

SŁUŻCIE PANU Z RADOŚCIĄ

„I będziecie jeść przed Panem, Bogiem waszym; i będziecie się weselić we wszystkim, do czego ściągniecie ręce wasze, wy i domy wasze, w których ci pobłogosławi Pan, Bóg twój.” Ci, którzy czczą Boga poprzez posłuszeństwo wszystkim Jego wymaganiom, mogą jeść i radować się przed Panem, a On sam, jako niewidzialny gość, będzie przewodniczył przy stole..

Drogocenne obietnice

Czasopismo The Hampshire Independent, wydawane w Southampton, England, zawiera w swym wydaniu z 5 września 1885 r., następujące sprawozdanie z kazania wygłoszonego przez E. G. White w tym mieście 30 sierpnia 1885 r. W ostatni niedzielny wieczór pani E. G. White, niedawno przybyła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przez czterdzieści lat pracowała jako mówca na temat.

Gdzie jest dziewięciu?

Wyraźny postęp w duchowości, pobożności, dobroczynności i aktywności został dokonany na skutek szczególnych spotkań w zborze w Battle Creek. Głoszone były przemówienia na temat grzechu okradania Boga w dziesięcinach i ofiarach. Prorok woła: „Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni.