apokalipsa

Jeremiasz – prorok czasów końca – Norbert Solski

Zapraszamy na cykl półgodzinnych wykładów na temat proroka Jeremiasza w kontekście naszych czasów.
Prorocy – powołanie , służba i rola do jakiej zostali przeznaczeni przez Boga. Dlaczego warto studiować księgę Jeremiasza w kontekście naszych czasów ? Wprowadzenie do księgi Jeremiasza w świetle przyszłych zapowiedzi proroczych dotyczących ludu Bożego, a także innych narodów. Osoba proroka jako obraz Bożej resztki, obecnej w historii zbawienia ludzkości , na przestrzeni wieków aż po czas powtórnego przyjścia Chrystusa .

Siewcy chaosu, władcy chaosu

A gdy zeszło się wielu ludzi i z różnych miast przychodzili do niego, powiedział w przypowieści: Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło przy drodze i zostało podeptane, a ptaki niebieskie wydziobały je. Inne padło na skałę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne zaś padło między ciernie, ale ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padło na dobrą ziemię, a gdy wzrosło, wydało plon stokrotny.
Ewangelia Łukasza 8.4-8, Uwspółcześniona Biblia Gdańska