Broń Biologiczna, Transhumanizm, Inwigilacja, Idą Kłopoty

Omówienie sposobu, w jaki wydarzenia na świecie negatywnie oddziałują na różne dziedziny naszego życia. W zasadzie nie ma takiego obszaru, w którym negatywny wpływ nie przejawia się. To, co naprawdę ma miejsce, w większości przypadków nie jest relacjonowane przez media głównego nurtu, a wszelkie próby informowania poddawane są ostrej cenzurze.Czy są to znaki, że zbliżamy.