Wiara , która przetrwa próbę

W pełni przyszedł czas, gdy ciemność nazywana jest światłością, a światłość nazywana jest ciemnością. Żyjemy w czasie, gdy wychwalany jest pozór tolerancji; gdy ci, którzy rozpowszechniają fałsz, fałszywe doktryny i niszczące duszę herezje, są przyjmowani i chwaleni przez społeczeństwo, a najstraszniejsze uczynki niesprawiedliwości są tuszowane i usprawiedliwiane pod pretekstem wyrozumiałości. Nawet głosy zza ambon w.

Potrzeba miłości

Jezus zstąpił z nieba, aby przynieść swoje światło na świat, który był zatwardziały i zepsuty z powodu grzechu. Odział swą boskość człowieczeństwem i dla nas stał się ubogi, abyśmy przez Jego ubóstwo mogli stać się bogatymi. Nie został doceniony przez tych, których przyszedł zbawić. Był wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Doznał podłości i hańby, a.