Jeremiasz – prorok czasów końca – Norbert Solski

Jeremiasz – prorok czasów końca – Norbert Solski

Zapraszamy na cykl półgodzinnych wykładów na temat proroka Jeremiasza w kontekście naszych czasów.

Prorocy – powołanie , służba i rola do jakiej zostali przeznaczeni przez Boga. Dlaczego warto studiować księgę Jeremiasza w kontekście naszych czasów ? Wprowadzenie do księgi Jeremiasza w świetle przyszłych zapowiedzi proroczych dotyczących ludu Bożego, a także innych narodów. Osoba proroka jako obraz Bożej resztki, obecnej w historii zbawienia ludzkości , na przestrzeni wieków aż po czas powtórnego przyjścia Chrystusa .

Upadek Wielkiego Babilonu i przyczyna sądu – Kary i szczególne sądy , jakie spadły od Boga na ten lud i jego króla . Niezwykłe podobieństwo pomiędzy historią i końcem Babilonu rzeczywistego i duchowego czasów końca