„Wstąpienie” Kościoła Katolickiego, Nacjonalizm Chrześcijański.

„Wstąpienie” Kościoła Katolickiego, Nacjonalizm Chrześcijański.

Proroctwa biblijne, wypełniają się na naszych oczach w błyskawicznym tempie. Kościół rzymskokatolicki niedawno oficjalnie „wstąpił” do ONZ jako polityczny gracz w klechdzie o zmianach klimatu, i to nie jako religijny uczestnik debat, ale wyniesiony do roli króla.

Na całym świecie wahadło zaczęło wychylać się w prawą, konserwatywną stronę. Wraz z nasilaniem się nacjonalizmu chrześcijańskiego, król północy wydaje się pewnie zasiadać na tronie.

Źródło: Donat Jasieńczy