Co słychać profesorze?

128 Pro-Life / Pro-Choice. Trzej Aniołowie a Największe Przykazanie.

Po ukazaniu się najnowszych odcinków What’s up prof. w sieci zawrzało. Pojawiły się nawet zarzuty, że gospodarze popierają aborcję. Albo inne: czy Bóg dając największe przykazanie, dał tym samym dowód, że jest egoistą? Lub jeszcze gorzej – egocentrykiem? Bieżący odcinek jest próbą wyjaśnienia takich nieporozumień. Profesor Veith z właściwą sobie swadą tłumaczy, czym jest poselstwo.

Zwłoka w Przyjściu Pana. Trzej Aniołowie. Tablice Przymierza.

W tym odcinku gospodarze eksponują przykazanie, które Jezus dał swoim uczniom u Łukasza 21:36, aby zawsze czuwali i modlili się, oraz jego powiązanie z Ewangelią Mateusza 24. Próbują też odpowiedzieć na pytanie, czy Pan opóźnia swoje przyjście. Ponadto omawiają zawartość Arki Przymierza. Czy były tam tylko kamienne tablice zawierające dziesięć przykazań, czyli Prawo? Na koniec.

Broń Biologiczna, Transhumanizm, Inwigilacja, Idą Kłopoty

Omówienie sposobu, w jaki wydarzenia na świecie negatywnie oddziałują na różne dziedziny naszego życia. W zasadzie nie ma takiego obszaru, w którym negatywny wpływ nie przejawia się. To, co naprawdę ma miejsce, w większości przypadków nie jest relacjonowane przez media głównego nurtu, a wszelkie próby informowania poddawane są ostrej cenzurze.Czy są to znaki, że zbliżamy.

Granice Bożej Pobłażliwości

Cotygodniowa pogadanka dotyczy wydarzeń i wiadomości z całego świata, które na pozór nie mają ze sobą nic wspólnego, począwszy od braku przepisów prawnych dotyczących COVIDu w Chinach, na awariach i katastrofach w zakładach przetwórstwa spożywczego w USA skończywszy. Od zbiorowej histerii zmian klimatycznych do protestów aborcyjnych. Świat pędzi pociągiem ekspresowym ku zagładzie. Czy istnieje gdzieś.

Przesłanie naszym czasom cz.3

Trzecia – ostatnia część studium orędzia na czas końca, zawartego w Księdze Jana. Jezus zgromadził wszystkich 11 uczniów w noc poprzedzającą ukrzyżowanie. Przekazał im ostatnie przesłanie, o którym mówią rozdziały od 13 do 17. Wówczas było ono przeznaczone wyłącznie dla ich uszu. Dzisiaj, na końcu czasów, jest tak samo: tylko dla naszych oczu. Prócz doświadczenia.

Przesłanie Naszym Czasom cz.2

Rozpoczynamy studium księgi Jana i jej znaczenia dla czasów ostatecznych, w których żyjemy. Jest tu specjalne przesłanie dla tych, którzy mają otrzymać późny deszcz. Daje znać o sobie wyjątkowa żyłka pedagogiczna profesora Veitha. Czerpie on garściami perły z zasobnika wiedzy Biblijnej i garściami rzuca przed… siebie. Celnie trafia. Mocne myśli. Mocne przesłanie. Sami się przekonajcie..

Przesłanie Naszym Czasom cz.1

Część pierwsza trójodcinkowego cyklu, która ma wywołać pytanie: czy uświadamiamy sobie czym jest ewangelia Jana i jakie ma znaczenie dla czasów ostatecznych? A porządek ksiąg biblijnych? Nie zawsze był taki, do jakiego przywykliśmy. Czy zmiana porządku ma wpływ na rozumienie Biblii przez większość studiujących Słowo dzisiaj? Dzięki zdolności analitycznego, a zarazem syntetycznego myślenia, profesor Veith.

Pełnia Władzy Do Rąk Bestii

Prof. Walter Veith kontynuuje układanie fragmentów puzzli, aby uwidocznić pełny obraz sposobu, w jaki królowie ziemi oddadzą moc Zwierzęciu z Objawienia. Kim są ci, którzy stoją za plagami chorób, wojnami, klęskami żywiołowymi lub katastrofami ekologicznymi? Do czego są zdolni, oraz do czego jeszcze się posuną, aby wprowadzić własną ekonomię Franciszka?

Kościół Ostatków – Prof. Walter Veith

Prof. Veith i Martin Smith omawiają znaczenie duchowego aspektu czuwania, modlitwy i oczekiwania na powrót Jezusa. Biblia daje klarowny opis właściwości Kościoła Resztki Bożej. Jednym z jego atrybutów jest przestrzeganie wszystkich przykazań Bożych, co jest możliwe tylko dzięki przyjęciu sprawiedliwości Chrystusa, a to z kolei jest możliwe tylko przez wiarę. Jak Kościół Ostatków radził sobie do tej pory? Data premiery oryginału: 10 lutego 2022