dary duchowe

Biblijne uzasadnienie daru Ducha Proroctwa w Kościele Bożym

Wierzymy, że Jezus już wkrótce przyjdzie, a nasze życie musi być gotowe, bracia i siostry. Jest to zachęceniem ludu, aby bardziej studiowali Słowo Boże i Ducha Proroctwa. E. White mówi nam w książce „Przypowieści Chrystusa” na str. 69, że kiedy doskonale odzwierciedlimy charakter Jezusa w naszym życiu, wówczas On powróci, aby zabrać nas do siebie..