Dary Ducha. Czy To Chimera?

Dary Ducha. Czy To Chimera?

Czym są dary Ducha opisane w 1 Liście do Koryntian 12? Czy – jak twierdzi wielu – są już nieaktualne? Szczególnie atakowany jest Duchowy dar prorokowania, chociaż wcale nie najważniejszy.

Czy nakaz „Ducha nie gaście” obowiązywał tylko za czasów Pawła? Profesor omawia kazanie jednego z pionierów adwentyzmu Uriah Smith’a. Między innymi przytacza zdanie: „Upomniano ludzi, by odsunęli drobne różnice i zjednoczyli się w jednym wielkim ruchu poselstwa trzeciego anioła”. Czy Kościół wypełnia to upomnienie?

Źródło: Donat Jasieńczy