grzech

01. Starajcie się wejść przez wąską bramę…

Zanim zaczniemy czytać Słowo Boże, moim zwyczajem jest modlić się i prosić o to, aby Duch Święty był naszym nauczycielem. Łuk. 13,24: „Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.” Chciałbym abyście zapamiętali ten wiersz. Jest tu mowa o bramie, o bramie przez którą wielu ludzi.