Zwłoka w Przyjściu Pana. Trzej Aniołowie. Tablice Przymierza.

Zwłoka w Przyjściu Pana. Trzej Aniołowie. Tablice Przymierza.

W tym odcinku gospodarze eksponują przykazanie, które Jezus dał swoim uczniom u Łukasza 21:36, aby zawsze czuwali i modlili się, oraz jego powiązanie z Ewangelią Mateusza 24. Próbują też odpowiedzieć na pytanie, czy Pan opóźnia swoje przyjście. Ponadto omawiają zawartość Arki Przymierza. Czy były tam tylko kamienne tablice zawierające dziesięć przykazań, czyli Prawo? Na koniec stawiają pytanie: do której z dwóch tablic przykazań odnoszą się orędzia Trzech Aniołów i dlaczego? Data publikacji oryginału: 18 sierpnia 2022r.

Źródło: Donat Jasieńczyk