Módl się z mocą

Módl się z mocą

Zapraszamy do oglądania wykładów Samuela Bragi pt. „Módl się z mocą”.  Wykłady zostały wygłoszone w Łodzi w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej w październiku 2019 roku.

Requests from referer https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems?part=id,snippet,contentDetails,status&maxResults=14&playlistId=PL0rZ6anHRCPktycZHBlIFqE7XTslx3Gkt&key=AIzaSyB_RD5paJ0iyz9TbD5Paa6CiDaMbJ-p7QM are blocked.